• écht duurzame stoffen, GOTS geproduceerd biokatoen
 • <14h besteld, vandaag verzonden (op ma,di,do,vr)
 • Vlot bereikbaar voor al jouw vragen :)
 • Co2-neutrale bezorging door DPD

Privacyverklaring & Cookie Policy

 1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 1. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:
Kathleen De Braekeleer, handelend onder K1Creations, handelsnaam Sew4Planet, gevestigd te Steenweg Deinze 150 bus 18b 9810 Nazareth, België. Ondernemingsnummer 0873571409.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door jouw persoonsgegevens te delen op onze Website www.sew4planet.be & www.sew4planet.nl, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over jou verwerken

1.1.      K1Creations verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: jouw IP-adres en details over jouw bezoek op onze Website en surfgedrag, herkomst, zoektermen;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf, adresgegevens, jouw e-mail, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als je ons belt of mailt: jouw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: jouw naam en voornaam, eventueel de naam van jouw bedrijf, adresgegevens, telefoonnummer en jouw e-mail.

1.2.      K1Creations kan jouw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. door jouw registratie en gebruik van de Website;
 2. onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken

2.1.      Algemene doeleinden:

            K1Creations zal jouw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij jouw eerste bezoek aan onze Website.
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door K1Creations zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel jouw expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij K1Creations. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom jij verzocht hebt en waarvoor de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat K1Creations daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

2.2.      Direct marketing:

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent.

Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven.  Al onze marketing mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijf link onderaan in deze mail.

 Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat jouw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. K1Creations zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen jou naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Zo zullen we de facturatie gegevens 7 jaar lang na de laatste factuurdatum bewaren ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding. Indien je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klanten profiel.
Indien je een bestaande klant bent van ons zullen we jouw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven tot twee jaar na jouw laatste bestelling bewaren. Heb je echter uitdrukkelijk aangegeven dat je nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan zullen we je gegevens hiervoor bewaren totdat je de toestemming uitdrukkelijk hebt ingetrokken.

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar kathleen@sew4planet.nl, per post naar Steenweg Deinze 150 bus 18b 9810 Nazareth België of via ons contactformulier.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA:
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be. 

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan K1Creations aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookie lijst geeft jou een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inlog informatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld jouw privacy instellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken. 

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken. 

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders (Google, Facebook) op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van jouw browser en internet apparaat. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien. 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij jou ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven jou zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we jou graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze Website wordt jou gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien jouw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op kathleen@sew4planet.nl, per post naar Steenweg Deinze 150 bus 18b 9810 Nazareth België of via ons contactformulier. op onze Website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.